Help, het is mijn eerste keer!

tips & tricks Oct 19, 2021

Eens moet de eerste keer zijn en als deze aangifte omzetbelasting voor jouw de eerste keer is, komt er best wat op je af. Om je op weg te helpen heb ik een paar punten op een rij gezet. De aangifte Omzetbelasting of kort gezegd; BTW- aangifte, is de som van de verrekende btw (op je verkoopfactuur) minus de al betaalde btw (op je inkoopfactuur). Het bedrag dat overblijft moet je betalen aan of ontvang je terug van de belastingdienst.

 Factuurdatum

De datum is altijd leidend. Het maakt dus niet uit wanneer de werkzaamheden of diensten zijn uitgevoerd of wanneer de factuur is betaald. De factuurdatum bepaalt in welk kwartaal je deze mee moet meenemen v.w.b. de aangifte. Dit geldt ook voor de inkoopfacturen.

Jouw diensten/werkzaamheden vallen onder de 0% regeling

Als jij geen BTW doorberekent aan jouw klanten, kun je ook niet zomaar alle, door jou betaalde, BTW terugvragen. Check dit even goed bij je boekhouder om ellende te voorkomen.

 Reiskosten

Als je hebt afgesproken dat je reiskosten mag doorberekenen en deze op jouw verkoopfactuur zet naar je klant toe, dan nemen die kosten het BTW-tarief over van de hoofdactiviteit. Vallen jouw werkzaamheden onder 21% BTW, dan bereken je ook 21% BTW over de reiskosten. Vallen jouw werkzaamheden onder 9% BTW, dan de reiskosten ook.

Het gaat hier alleen om de reiskosten die je op de verkoopfactuur vermeld. De zakelijke km's die je hebt gemaakt, maar niet aan een klant kunt doorbelasten, verzamel je in een overzicht en die worden verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting. Dus niet nu bij de omzetbelasting.

Aanloopkosten

Bij de eerste aangifte vanuit jouw onderneming, mag je ook alle kosten meenemen die je hebt gemaakt om jouw bedrijf op te starten. Heb je al uitgaven gedaan, nog voordat je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan mag je die als voorbelasting opgeven bij de eerste BTW- aangifte. Vergeet die niet, het kan het eindbedrag zomaar positief voor jou beïnvloedden.

 Meer weten?

Speciaal voor de eerste keer aangifte doen heb ik een e-book geschreven. Deze kun je hier GRATIS aanvragen.